شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي لايحه قانوني مربوط به استقلال كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب شوراي انقلاب از حيث انطباق با موازين شرع و قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/04/16 استعلام اشخاص  
1377/09/18 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 4 - 94
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-