شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص نقض قوانين دائم توسط قوانين بودجه سالانه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/12/20 استعلام اشخاص  
1370/12/28 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 94 - 98 - 58 - 52
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1370/11/12 نامه رئيس سازمان انرژي اتمي به رئيس جمهور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-