شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 دستورالعمل شماره 6033/8 ـ7391/1 مورخ 8 /8 /1368 وزير مسكن و شهرسازى گرديده است

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/06/18 استعلام دیوان عدالت اداري  
1370/09/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1370/10/24 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-