شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1365 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/09/10 لايحه  
1364/12/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1364/12/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 53 - 45 - 49
1364/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1364/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1364/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1364/12/28 متن نهايي قانون  
<<< عناوين مرتبط >>>
تذكر در خصوص چگونگي بررسي لايحه بودجه كل كشور در مجلس شوراي اسلامي جهت رفع ايرادات آن‌  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-