شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه اروپايي حمل و نقل محصولات خطرناك از طريق جاده (اي دي آر)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/01/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/02/11 نامه استمهال  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1401/03/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/03/16 نامه استمهال  
1401/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 15 - 77
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-