شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/19 طرح  
1398/02/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/16 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/16 نامه استمهال  
1398/02/18 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 3 - 13 - 15 - 36 - 64 - 67 - 75 - 99 - 110 - 156
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-