شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 93/47547/20/100-1393/11/26 وزير نيرو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/04/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/05/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/06/03 گزارش کارشناسی  
1397/07/17 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1398/08/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-