شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص وضعيت قانوني اشخاص داراي تابعيت مضاعف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/12/06 استعلام اشخاص  
1390/12/27 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-