شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 19 آيين‌نامه انتخاب اعضاي هيئت‌هاي حل اختلاف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/02/17 گزارش کارشناسی  
1397/02/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/07/25 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-