شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 1636/ ه مورخ 30/ 4/ 1380 سازمان ملى زمين و مسكن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/01/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1381/03/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1381/04/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-