شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1097/ 60 مورخ 29 /6/ 1374 بانك مركزى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/05/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/08/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/03/08 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-