شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/29 مصوبه هيات وزيران  
1398/03/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-