شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/04 لايحه  
1395/07/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/08/03 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/08/04 نامه استمهال  
1395/08/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1395/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/11/16 جدول تطبيقي  
1395/11/26 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/11/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1395/12/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-