شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حمايت از توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/07/15 طرح  
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/05/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-