شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه گذاري مردمي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-