شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه سازمان حمايت مصرف‌ كنندگان و توليد كنندگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/10/28 مصوبه هيات وزيران  
1383/01/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1383/04/02 نامه دولت  
1383/04/14 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-