شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 مصوبه مورخ 14/ 11/ 1375 كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران در اصفهان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/06/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/08/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/08/20 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-