شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/02/20 لايحه  
1396/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/02/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/03/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-