شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه شوراهاي حل اختلاف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/09/08 لايحه  
1399/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/11/06 نامه شوراي نگهبان  
1399/11/15 نامه استمهال  
1399/11/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 158 - 75 - 3 - 34 - 61 - 156 - 112
1400/03/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/04/16 نامه استمهال  
1400/04/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 34 - 61 - 75 - 156 - 158 - 112
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1399/11/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1399/11/8 (صبح) شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-