شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/07/11 لايحه  
1401/08/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-