شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 5 و 6 قانون ازدواج مصوب 1310

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/08/20 نامه قوه قضائيه  
1368/10/17 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-