شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/09/12 مصوبه هيات وزيران  
1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1382/11/11 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1383/05/12 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-