شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 بخشنامه شماره 2/ 34/ 3/ 85568 مورخ 8/ 5/ 1376 وزير كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/08/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/10/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/11/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-