شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مواد 731 به بعد قانون آيين دادرسي مدني در مورد مرور زمان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/10/27 نامه قوه قضائيه  
1361/11/27 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-