شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص برداشت شوراي نگهبان از طرح تقسيم استان خراسان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/06/09 استعلام اشخاص  
1378/06/21 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 75
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-