شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل وزارت جهاد سازندگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-