شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه شماره 176 مورخ 1395/4/13 شوراي اسلامي شهر ساري در خصوص تقسيط و تعديل بهاي عوارض پسماند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/09/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/04 گزارش کارشناسی  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-