شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 8 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/10/30 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1378/01/29 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1377/09/23 نامه ديوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-