شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 844/ 111 مورخ 21/ 5/ 1369 هيئت مديره شركت مخابرات ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/01/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/03/06 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/03/19 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-