شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 47 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1372/08/03 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1372/10/22 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1372/12/11 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
دادنامه ديوان عدالت اداري  
1372/07/05 لغو ماده 47 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-