شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 قسمت 2 بند (ج) مصوبه‌ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/08/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/09/27 گزارش کارشناسی  
1396/10/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/03 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-