شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص عدم پرداخت حق ارتفاق ناشي از حريم راههاي اصلي و فرعي و خطوط مواصلاتي برق و آب و گاز و نفت توسط دولت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/11/21 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1386/07/08 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1389/03/02 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1390/03/23 نامه سرپرست وزارت راه و ترابري در خصوص استفسار رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور  
1390/04/08 بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون نامة مورخ 23 /3 /1390 سرپرست وزارت راه و ترابري در خصوص استفسار رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-