شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص علت رد صلاحيت يكي از نامزدهاي عضويت در مجلس خبرگان رهبري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/08/25 استعلام اشخاص  
1377/09/11 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 99 - 108 - 113
1377/09/24 نامه دولت  
1377/10/03 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-