شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42/ا د مورخ 1364/6/25 وزارت آموزش و پرورش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/04/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1371/05/11 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1371/06/21 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-