شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح ماده (255) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/01/17 لايحه  
1362/03/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/03/31 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-