شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه توزيع رايگان مراسلات پستي نيروهاي مسلح و افرادي كه در مناطق جنگي با رژيم بعث عراق درگير جنگ هستند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/26 لايحه  
1360/09/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/09/17 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-