شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 101 شهرداري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1390/06/12 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1390/09/02 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1390/01/28 قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-