شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 14437-4/30 مورخ 19/ 12/ 1371 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/08/07 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/04/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1376/05/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-