شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مديريت بحران كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/11/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/11/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/11/30 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/12/01 نامه استمهال  
1397/12/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 12 - 15 - 60 - 57 - 75 - 85 - 110 - 138
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-