شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه دريافت مبلغ يك ريال به حق‌الثبت مرسوله سفارشي و بيمه و مبلغ دو (2) ريال به حق‌الثبت هر امانت پستي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/13 لايحه  
1360/09/17 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-