شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/02/24 استفساريه  
1367/07/05 نظر شوراي نگهبان (مشورتي)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-