شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/09/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1377/12/04 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/08/29 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-