شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/27 لايحه  
1398/04/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/11 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
1398/07/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/07/28 جدول تطبيقي  
1398/07/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1398/08/11 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-