شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مؤسسه تضمين سرمايه‌گذاري چندجانبه (ميگا)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/07/06 لايحه  
1382/02/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/03/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 15
1382/03/25 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/04/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/04/14 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-