شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/ 5722/ 123 مورخ 1374/9/19 معاون وزير در آب و فاضلاب شهرى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/07/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/10/02 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/10/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-