شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/03/08 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-