شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 57/ 23352 مورخ 17 /6/ 1366 شهردارى تبريز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/03/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1375/08/10 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1375/08/26 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-