شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1396/09/05 شوراي تامين استان يزد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/02/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/06/02 گزارش کارشناسی  
1398/06/05 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/08/29 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-