شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ساماندهي صنعت خودرو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/09 طرح  
1398/03/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/11 نامه استمهال  
1398/04/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 110
1398/05/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/02 جدول تطبيقي  
1398/06/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/06 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1398/06/12 نامه استمهال  
1398/06/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1398/06/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
1398/09/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-