شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح ساماندهي صنعت خودرو

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/09 طرح  
1398/03/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/04/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/11 نامه استمهال  
1398/04/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 110
1398/05/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/06/02 جدول تطبيقي  
1398/06/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/06/06 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1398/06/12 نامه استمهال  
1398/06/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو  
1398/06/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه  
1398/09/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 15
1399/02/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/02/30 نامه استمهال  
1399/02/31 نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1399/03/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصل 110
1400/06/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/06/31 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله شش اصل 110
1400/08/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/09/10 نامه استمهال  
1400/09/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله هفت اصل 110
1400/11/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1401/02/21 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1401/03/16 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1398/06/27 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1398/6/27 شوراي نگهبان  
1399/02/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1399/2/30 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-