شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به ارسال كليه قوانين مورد عمل به شوراي نگهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/11 طرح  
1361/06/11 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/06/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 72 - 94 - 96
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-