شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص آيين‌نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/11/16 نامه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي  
1379/12/08 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1379/02/27 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-